Toteutusvinkki 2

Listaamme kukin omasta mielestämme tärkeimmät asiat, joita olemme partiossa oppineet ja annamme esimerkkejä siitä, miksi ne ovat olleet niin tärkeitä. Vertailemme listojamme ja pohdimme niiden välisiä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Löytyykö yhteinen “partion perusoppimäärä”?