Toteutusvinkki 2

Jos lippukuntani ei ole mukana Vapaahtoisen Pelastuspalvelun hälytyslistalla, otan selvää, miten voisimme siihen liittyä. Sovin VaPePan edustajien kanssa tarvittavista toimenpiteistä ja kokoan lippukuntamme hälytyslistan. Huolehdin, että kaikki listalla olijat saavat tarvitsemaansa koulutusta.