Toteutusvinkki 2

Kirjoitan tai kuvaan oman jutun johonkin partiomediaan. Suunnittelen jutun näkökulman ja halutun viestin etukäteen ja hoidan esimerkiksi haastattelut tai kuvausjärjestelyt. Lähestyn valitsemaani partiomediaa heidän käyttämäänsä viestintäkanavaa pitkin ja tarjoan juttua julkaistavaksi. Teen tarvittaessa muokkauksia juttuun saamani palautteen perusteella. Jutun ilmestyttyä jaan sitä eteenpäin omissa kanavissani.