Toteutusvinkki 2

Katsomme yhdessä jonkin dokumentin. Dokumentin jälkeen jäämme keskustelemaan aiheesta. Pohdimme ainakin seuraavaa Millaisia ajatuksia dokumentti herätti? Kuvasiko dokumentti aihetta objektiivisesti? Jos näin ei ollut, mistä sen pystyi päättelemään? Mikä on ollut dokumentin tekemisen tarkoitus? Dokumentin katselemisen jälkeen, pohdin vaikuttiko se omaan mielipiteeseeni asiasta. Mikä vaikutti mielipiteen muuttumiseen tai vahvistumiseen, koko elokuva, yksittäiset ihmisten tarinat, tilastot vai jokin muu?