Toteutusvinkki 2

Opettelemme koodaamaan. Jos koodaaminen on jo tuttua, valitsemme jonkin alkeita haastavamman aiheen, teemme esimerkiksi oman sovelluksen tai opettelemme toisen ohjelmointikielen.