Toteutusvinkki 2

Toteutamme Suomi-projektin tai osan Ulkomaanprojektista vaelluksena.