Toteutusvinkki 2

Toteutamme vaelluksen talvisaikaan samaan paikkaan kuin missä olemme käyneet lumettomana ajankohtana retkeilemässä. Huomioimme vaelluksen suunnittelussa talvisten olosuhteiden mukanaan tuomat haasteet reitin, aikataulun ja varusteiden suhteen.