Toteutusvinkki 2

Otamme selvää, millaisiin luonnonsuojelullisiin ja luonnonkatastrofeihin liittyviin asioihin partiolaiset ovat ajan saatossa vaikuttaneet Suomessa (esim. Nuuksion perustaminen, maitopurkkien kierrätyksen aloittaminen) tai kansainvälisesti (esim. Ebolan torjunta Sierra Leonessa, Nepalin maanjäristyksen jälkeinen katastrofiapu). Pohdimme, millä tavoin partiolaiset ovat organisoituneet ajamansa asian taakse ja mitä kaikkea yhteistyötä on tehty tavoitteiden saavuttamiseksi. Mietimme, olisiko omassa yhteisössämme tai omalla paikkakunnallamme jokin luontoon liittyvä asia tai epäkohta, johon voisimme organisoidusti ja yhteistyöllä vaikuttaa, ja tarvittaessa aktivoidumme asian suhteen.