Toteutusvinkki 2

Tutustun lasten ja nuorten keskuudessa toimiviin järjestöihin (esim. Mannerheimin lastensuojeluliitto, 4H, VPK…). Vertailen niitä ja partiotoimintaa keskenään. Mitä yhteneväisyyksiä löydän? Mitä eroavaisuuksia? Voinko havaita jotain yhteisiä aiheita, joista voisimme tehdä yhteistyötä?