Toteutusvinkki 3

Jaetaan samoajat pieniin ryhmiin, ja arvotaan kullekin ryhmälle yksi kehityksen vaihe. Ryhmä näyttelee esimerkiksi, mitä kokouksessa tai retkellä tapahtuu kyseisessä vaiheessa olevassa ryhmässä, ja muut yrittävät arvata mikä vaihe on kyseessä. Tämän jälkeen voidaan keskustella kustakin näytellystä tilanteesta. Jos tilanne oli ristiriita tai ongelma, miten se olisi voitu ratkaista tai mitä johtaja olisi voinut tehdä? Jos tilanne oli miellyttävä, miten sitä olisi voinut hyödyntää? Mietitään myös millaisia rooleja ryhmässä on ja kenellä oli millainenkin rooli.