Toteutusvinkki 3

Tehdään narusta tai köydestä verkko kahden puun väliin. Ryhmässä pitää auttaa kaikki ryhmän jäsenet verkon läpi koskematta köysiin. Vaikeutta voi lisätä vaatimalla, että jokaista verkon aukkoa saa käyttää vain kerran.