Toteutusvinkki 3

Pantomiimi: (Samoajat ovat nähneet ja tutustuneet jo jollain tavalla partiomenetelmän eri osiin tai osat ovat nähtävillä esim. seinällä). Lappuihin on kirjotettu partiomenetelmän osat / ihanteet. Pareittain kurssilaiset ottavat lapun ja esittävät sen pantomiimina. Jokaisen esityksen jälkeen selitetään, miten se partiomenetelmän osa / ihanne voisi näkyä käytännössä vartion toiminnassa / samoajan elämässä.