Toteutusvinkki 3

Kouluttaja pyytää kurssille henkilön, jolla on kokemusta erityistä tukea vaativien lasten kanssa toimimisesta