Toteutusvinkki 3

Valmistamme ulkona olevan rastiradan seikkailijoille. Ottakaa yhteyttä lippukunnanseikkailijavastavaan tai sampoihin. Selvittäkää, minkälaisen asian ympärille seikkailijajoukkueet kaipaavat lisäkäsiä. Kyseessä voi olla esimerkiksi seikkailurata metsässä tai juuri opitun asian kertaamiseen liittyvä rastirata. Sopikaa yhdessä luotsinne tai seikkailijoiden johtajien kanssa johtamistehtävänne tavoitteet ja aikataulu. Varatkaa riittävästi aikaa radan suunnitteluun ja etukäteisvalmisteluihin. Esitelkää suunnitelmanne etukäteen luotsille tai seikkailijaryhmän johtajalle. Käyttäkää myös kokonaisuutenne jälkeen aikaa siihen, että arvioitte miten johtamistehtävänne onnistui.