Koulutuskokonaisuus

Suunnittelemme ja toteutamme koulutuskokonaisuuden tarpojille kokouksessa tai retkellä. Ottakaa yhteyttä tarpojajohtajiin. Selvittäkää, minkälaisen asian opettamiseen vartiot kaipaavat apua. Tarpojien ohjelmassa on monia erilaisia opeteltavia asioita, valitkaa niistä jokin. Sopikaa yhdessä luotsinne tai tarpojajohtajien kanssa johtamistehtävänne tavoitteet ja aikataulu. Varatkaa riittävästi aikaa kokonaisuuden suunnitteluun ja etukäteisvalmisteluihin. Usein sama asia kannattaa käydä lävitse monella eri tavalla. Esitelkää suunnitelmanne etukäteen luotsille tai seikkailijaryhmän johtajalle. Käyttäkää myös kokonaisuutenne jälkeen aikaa siihen, että arvioitte miten johtamistehtävänne onnistui.