Toteutusvinkki 3

Suunnittelemme ja toteutamme leirin iltaohjelman, ohjelmallisen aamuherätyksen tai leirikasteen. Pohtikaa yhdessä leirinjohtajan kanssa, mitä tuo ohjelmaosuus voisi olla. Ottakaa ohjelmaa suunnitellessa huomioon leirin muu ohjelma ja teema, jotta ohjelmanne sopii leirin kokonaisuuteen. Muistakaa kertoa suunnitelmistanne myös leirin muulle johtajistolle. Käyttäkää totetuksen jälkeen aikaa myös ohjelmanne arviointiin.