Toteutusvinkki 3

Järjestämme partiopäivän tai -illan jollekin partion ulkopuoliselle ryhmälle. Ryhmä voi olla esimerkiksi paikallisen urheiluseuran joukkue tai kunnanhallitus, siis joku partiota aikaisemmin tuntematon porukka. Se voi olla myös jonkun samoajavartionne jäsenen toiseen harrastukseen liittyvä ryhmä. Suunnitelkaa ja toteuttakaa tälle ryhmälle partiomainen päivä tai ilta. Miettikää etukäteen kokonaisuudellenne tavoitteet yhdessä ryhmän edustajan kanssa. Usein partiota tuntemattomille toiveet partioillasta ovat hyvin erilaiset kuin itse partiota harrastaville. Miettikää siis yhdessä, mitä päivä tai ilta pitää sisällään. Se voi olla esimerkiksi toimintarata metsässä, makkaran grillausta polttopuiden tekemisen ja nuotion sytyttämisen jälkeen tai vaikka pieni rastirata lähipururadalla ryhmäyttävine tehtävineen. Luotsilta saatte tarvittaessa apua suunnitteluun ja toteutukseen.