Toteutusvinkki 3

Tutustumme lippukuntamme pestihenkilöihin ja heidän tehtäviinsä. Tutustumisen voi tehdä esimerkiksi kutsumalla lippukunnan eri pestihenkilöitä samoajaryhmän koloiltaan esittäytymään. Pesteistä ja niiden haltijoista saa usein myös hyvän kuvan osallistumalla lippukunnan virallisiin kokouksiin. Tai miltä kuulostaisi pesti-alias, jossa pitää selittämällä selvittää eri pestihenkilöt ja pestien sisällöt? Pestit ja niiden kuvaukset vaihtelevat lippukunnittain, joten tarkemmat tiedot eri pestihenkilöistä kannattaa kysyä omalta luotsilta tai lippukunnanjohtajalta.