Toteutusvinkki 3

Toimimme vierailupäivän oppaina. Usein pidemmillä leireillä on vierailupäivä. Suunnitelkaa ja toteuttakaa vierailijoille sopivaa vierailupäivän ohjelmaa. Se voi olla opastuskierros leirialueella tai vaikka pieniä toimintapisteitä, joissa vierailijat pääsevät kokeilemaan leiripuuhia. Suunnitelkaa vierailupäivän ohjelma yhdessä leirijohtajan kanssa.