Toteutusvinkki 3

Vähennetään kulutusta. Määrittelemme ryhmässämme muutoksen, jota tavoitellaan, esimerkiksi sähkön- tai vedenkulutuksen vähentäminen kololla ja keinot, joilla tavoitteeseen pyritään. Mukaan hankkeeseen halutaan koko lippukunta ja muutoksesta tulee pysyvä. Käynnistämme toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi ja arvioimme toteutumista projektin päätyttyä. Vihreä lippu -hankkeista löytyy hyviä esimerkkejä.