Toteutusvinkki 3

Otamme selvää, mistä käyttämämme vaatteet ovat lähtöisin. Selvitämme mitä kaupat kertovat tuotannostaan ja tuotanto-olosuhteista. Pohdimme myös lapsityövoiman ja edullisen hinnan yhteyttä ja mietimme, miten nuoren on mahdollista kuluttaa eettisesti. Löydät Suomen YK-liiton sivuilta taulukoita ja tilastoja aiheeseen liittyen, sivuja päivitetään aktiivisesti ja tietoa on paljon.