Toteutusvinkki 3

Toimimme kalustovastaavan apulaisena leirin ajan ja otamme oppia hänen toiminnastaan.