Toteutusvinkki 3

“Kun läheltä poistuu joku”. Mietimme yhdessä kuinka voisi auttaa ystävää tai läheistä ihmistä, kun tämä kohtaa kuoleman. Samalla selvitämme, mitä tukiverkkoja kunta, seurakunta tai muut tahot, esim. tukiyhdistykset, tarjoavat tässä vaiheessa eri ikäisille ihmisille. Voimme myös vierailla krematoriossa, ruumishuoneella tai hautausmaalla. Krematorion tai ruumishuoneen henkilökunnan kanssa tulee sopia vierailusta etukäteen. He saattavat mielellään esitellä paikkoja nuorille.