Toteutusvinkki 3

Rakennamme vesikulkuneuvon, jolla ylitämme pienen vesistön. Esimerkkejä kulkuneuvosta ovat rinkkalautta ja donitsi. Rinkkalauttaan tarvitsee pakattujen rinkkojen lisäksi pressun/jätesäkkejä ja narua (ja riukua), joten sen rakentamista voi opetella lähes missä tahansa. Donitsin rakentamiseen tarvitaan pressun ja narun lisäksi paljon kaislaa, joten se on yleensä helpointa rakentaa retkellä runsaskaislaisen vesistön äärellä. Ohjeita löytyy netistä hakusanoilla “rinkkalautta”, “donitsi” ja kirjasta Olli Aulio Suuri Retkeilykirja.