Toteutusvinkki 3

Kertaamme suunnistustaitomme ennen vaellusta ja sen, miten toimitaan eksymistilanteessa. Tarkastakaa, että osaatte käyttää kompassia sekä lukea vaelluksella käytettävää karttaa. Jos suunnitustaidot ovat hukassa, pyytäkää suunnistustaitoinen johtaja tai suunnistusseuran jäsen kokoukseenne kouluttamaan teille suunnistusta. Pohtikaa, miten toimitte vaelluksella tilanteessa, jossa olette eksyksissä. SP.n turvallisuusohjeesta löytyy myös vinkkejä eksymistilanteisiin.