Toteutusvinkki 3

Palvelutempaus. Toteutamme vartiomme kanssa pitkäkestoisen palvelutempauksen jossakin lähialueen kohteessa, esimerkiksi ulkoilutamme kolmen kuukauden ajan viikoittain kunnan palvelukodin asukkaita. Pohdimme luotsin kanssa tempauksen aikana ja sen jälkeen, miksi partiolaiset tekevät palvelutempauksia ja miten oma tempauksemme on vaikuttanut meihin. Esimerkiksi seurakunnat tai SPR osaavat antaa vinkkejä apua tarvitsevista henkilöistä.