Toteutusvinkki 3

Seikkailijajoukkuessa kannattaa paneutua hyvän ryhmähengen luomiseen jo ryhmän ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Ennaltaehkäisy on paras lääke kiusaamiseen, mutta kaikissa yhteisöissä jonkinlaisia kiusaamistilanteita kuitenkin tulee, joten maton alle lakaisu ei ole järkevä vaihtoehto.

Kun joukkue tekee seikkailijajoukkueen säännöt tervetuloa-vaiheessa, kiusaaminen varmasti tulee esiin. Aiheen käsittelyssä voikin esim. näytelmien esittämisen jälkeen muistuttaa kaikkia, että olemme yhdessä säännöissä sopineet, että ketään ei kiusata partiossa.

Kiusaamiseen puuttuminen liittyy kaikkiin tilanteisiin partiossa. Lapsille on hyvä pitää alussa erittäin tiukkaa kuria siinä, että minkäänlaista nälvimistä tai syrjimistä ei seikkailijajoukkuessa hyväksytä. Sammon tulee toimia tässä esimerkkinä: huomata ja huomauttaa. Koskaan ei ole liian myöhäistä puuttua tapahtuneisiin vaikeisiin tilanteisiin. Sampo voi antaa myös todellisia esimerkkejä partiotoiminnassa sattuneista tilanteista. Joukkueen iltapuheiden teematkin voivat liittyä yhdessä toimimiseen: anteeksi pyytäminen ja antaminen, toisen kunnioittaminen, auttaminen ja palveleminen.