Toteutusvinkki 3

Hartausvinkki
Ensiapua käsittelevän kokouksen hartaudeksi sopii Raamatun kertomus laupiaasta samarialaisesta (Luuk. 10:25 – 37). Kertomuksen opetusta voi soveltaa tähänkin päivään.