Toteutusvinkki 3

Seikkailiajt pohtivat retkellä, miltä maastossa näyttäisi, jos kaikki partiolaiset jättäisivät sotkut taakseen sen kummemmin miettimättä, mitä niille tehdään. Pohditaan vartioittain miten jätteistä voisi huolehtia retkellä. Tutustutaan oman kunnan jätehuoltomääräyksiin ja pohditaan, kuinka niitä sovelletaan retkellä.