Toteutusvinkki 3

Jos joukkueella on intoa, se voi vastata yhdessä koko lippukunnan retken iltanuotiosta. Yksi vartio voi miettiä esimerkiksi laulettavat laulut ja harjoitella vetämään ne. Yksi vartio miettii jonkin yhteistoiminnallisen leikin ja kolmas muutaman sketsin. Joku seikkailija voi valmistaa iltahiljentymisen iltanuotion päätteeksi. Sammon tehtävänä on ohjata suunnittelua ja auttaa seikkailijoita huomaamaan haastavia kohtia ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.