Toteutusvinkki 3

”Huoneen tarkastelu
Lähetä kukin partiolainen huoneeseen puoleksi minuutiksi. Kun hän tulee ulos, merkitse muistiin hänen huomaamansa esineet. Eniten huomioita tehnyt poika voittaa.”
Robert Baden-Powell: Partiopojan kirja