Toteutusvinkki 3

Seikkailijat tutkivat purjehduksella tai leirin ajan veden pintalämpöä ja näkösyvyyttä. He mittaavat tutkittavat asiat säännöllisesti samana vuorokaudenaikana ja kirjaavat tulokset muistiin. Tulokset voidaan julkistaa esimerkiksi kesäleirin uimapaikan ilmoitustaululla. Samalla seikkailijat voivat pohtia, miten näkösyvyyteen vaikuttaa esimerkiksi se, että aiemmin melko koskemattomalla rannalla ui päivittäin lähes viisikymmentä partiolaista.