Toteutusvinkki 3

Jokainen vartio valitsee aiheen, josta he haluavat tehdä gallupin eli mielipidetiedustelun. Aiheesta mietitään monivalintakysymys vastausvaihtoehtoineen. Vartiot haastattelevat kaikkia joukkueen jäseniä (myös omia jäseniään) tai muita osallistujia esimerkiksi kesäleirillä tai lippukunnan retkellä ja kirjaavat vastaukset. Kun haastattelut on tehty, palataan vartioihin ja lasketaan gallupien tulokset. Lisäksi voi tehdä laskelmia siitä, miten erilaisten vastaajien, esimerkiksi poikien ja tyttöjen, äänet eroavat toisistaan.

Tuloksen perusteella vartio tuottaa lyhyen tiedotteen, jossa on otsikko sekä teksti, jossa kuvaillaan gallupin tulokset. Tiedote julkaistaan lippukunnan lehdessä tms.

Tarvikkeet: kyniä, paperia

Lähde: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!