Toteutusvinkki 3

Hankala asiakas. Yksi vartion jäsenistä esittää hankalaa asiakasta, jolle muu vartio pyrkii myymään varainhankintatuotteen tai jonka varti pyrkii saamaan lahjoittamaan keräykseen rahaa. Seikkailijoiden tehtävänä on perustella mahdollisimman hyvin oma keräyskohde. Hankalana asiakkaana voi toimia myös vartionjohtaja tai sampo itse.