Toteutusvinkki 3

Jokainen seikkailija maalaa, piirtää tai veistää oman kuntansa vaakunan. Toteutus kannattaa valita vaakunan kuvan haastavuuden mukaan. Vaihtoehtoisesti jokainen seikkailija voi kehitellä uudistetun version vaakunasta vanhan mallin pohjalle.