Toteutusvinkki 3

Sampo kertoo heraldiset värisäännöt. Jokainen seikkailija saa itselleen yhden värin. Seikkailijoiden tehtävänä on muodostaa erilaisia ryhmiä ja asentoja niin, että värisäännöt toteutuvat.