Toteutusvinkki 3

Osallistumme lippukuntamme historiikkiprojektiin esimerkiksi haastattelijoina, materiaalin kerääjinä, digitoijina tai koordinoimalla koko projektin.