Toteutusvinkki 3

Keskustelemme kuinka paljon lippukunnanjohtaja voi itse päättää asioista kysymättä muilta? Mistä asioista päättää lippukunnanjohtajaa korkeampi taho? Mitkä ovat sellaisia asioita, joiden käsittelyyn haluan ehdottamasti osallistua? Entä millaisia konflikteja on syntynyt tai voi syntyä lippukunnassa liittyen valtaan?