Toteutusvinkki 3

Täytän Empower yourself -työkalun taulukon pohtien samalla, mitä olen partiossa oppinut. Käyn luotsinin kanssa kehityskeskustelun, jossa käytän työkalua hyväkseni.