Toteutusvinkki 3

Tarkkailemme viikon ajan millaisia luottoihin ja lainoihin liittyviä mainoksia televisio- ja radiomainonnassa, lehdissä sekä ulko- ja urheilumainonnassa näkyy. Miten lainoja ja luottoja myydään? Mihin asioihin mainonnassa yritetään saada katselija kiinnittämään huomiota. Miten mainokset vaikuttavat vartioomme?