Toteutusvinkki 3

Tutustun rahastosijoittamiseen, jossa laitetaan pieni summa rahaa kuukausittain tietyn ajanjakson verran. Miten rahaston arvo nousee ja laskee? Millaisia riskiluokkia sijoittamisessa on? Seuraan jonkin rahaston arvon kehitystä pidemmän aikaa, mieluiten jopa yhden vuoden ajan.