Toteutusvinkki 3

Markkinoimme partiota ja lippukuntamme toimintaa uudelle kohderyhmälle. Millainen asenne lippukuntamme markkinoinnissa on erilaisia vähemmistöjä kohtaan? Onko asenne “Voidaan me ottaa, jos ne haluaa tulla tänne”, vai markkinoidaanko toimintaa aktiivisesti esimerkiksi erityistä tukea tarvitseville oppilaille, liikuntarajoitteisille, maahanmuuttajille tai tai kirkkoon kuulumattomille? Pohdimme, mitä esteitä jonkin tällaisen ryhmän toimintaan osallistumiselle lippukunnassamme on, ja keksimme keinot poistaa esteet. Markkinoimme aktiivisesti toimintaa tälle ryhmälle, ja mahdollistamme heidän osallistumisensa lippukunnan toimintaan.