Toteutusvinkki 3

Pohdimme, millaisia sukupuolinormeja on partiossa. Millaisissa tilanteissa ne näkyvät, entä eroavatko ne muissa tilanteissa esiintyvistä sukupuolinormeista? Miten sukupuolinormit näkyvät tyttö-, poika- ja sekalippukunnissa? Millaiset toimintatavat välittävät sukupuoliin liittyviä normeja eteenpäin? Keskustelemme omista kokemuksistamme partiopolulla. Missä tilanteissa olemme kokeneet sukupuolinormit rajoittaviksi? Tarkkailemme retkellä tai leirillä sukupuoleen liittyviä normeja ja niiden ilmenemistä.