Toteutusvinkki 3

Tutustumme netissä Kinseyn asteikkoon. Asteikolla pyritään mittaamaan yksilön seksuaalista suuntautumista. Mitä mieltä olemme asteikosta? Mitä hyvää siinä on ja mitä heikkouksia siinä on seksuaalisuuden moninaisuuden kuvaajana? Osaammeko asettaa itsemme asteikolle? Vertaamme Kinseyn asteikkoa Fritz Kleinin kehittämään Klein Sexual Orientation Grid -taulukkoon. Pystymmekö määrittelemään itsemme Kleinin taulukon mukaan? Mitä eroavaisuuksia löydämme määrittelytapojen välillä? Teemme“Sell Assessment of Sexual Orientation”-testin, mikä voi auttaa pohtimaan omaa seksuaalisuuttaan. Voiko ihmisen seksuaalisuutta taulukoida tai mitata?