Toteutusvinkki 3

Osallistun johonkin partiokonferenssiin tai partiodiplomatiaan. Moniin konferensseihin on vapaa haku, ja tietoa löytyy netistä. Valmistaudun konferenssimatkaan huolella, ja osallistun aktiivisesti konferenssiohjelmaan.