Toteutusvinkki 3

Osallistun oman ryhmäni (partio-, koulu-, työ- , muu harrastus taustalta) edustajana paneelikeskusteluun. Selvitän kannanottoja asiaan ja tuon esille niitä paneelikeskustelun aikana. Keskustelen luotsin kanssa kokemuksesta.