Toteutusvinkki 3

Vertailen eri tuotteissa ja mainoksissa käytettäviä jalanjälkimerkintöjä. Selvitän miten ne on laskettua ja ovatko merkinnät vertailukelpoisia.