Toteutusvinkki 3

Pohdimme vartiomme kesken mitkä ovat merkityksellisen ympäristömerkin edellytykset ja milloin nämä ovat vain viherpesua. Selvitämme yhden ympäristömerkin tai sertifiointijärjestelmän taustajärjestöt ja tekijät. Mitä merkkejä itse ostamme ja minkä takia?