Toteutusvinkki 3

Otan huomioon paloturvallisuusnäkökulmat järjestäessäni tapahtumaa. Mietin etukäteen, miten ehkäistä onnettomuuksia tai miten pitää toimia onnettomuustilanteessa.