Toteutusvinkki 3

Keskustelemme esimerkiksi palopäällikön ja journalistin kanssa onnettomuustilanteiden viestinnästä. Millaisia sääntöjä ja toimintamalleja heillä on? Mihin asioihin journalistit tarttuvat kiinni? Miten palopäällikkö ja journalisti suhtautuvat kansalaisten hoitamaan onnettomuuspaikkaviestintään? Käyttävätkö journalistit näitä tietoja vai odottavatko he vahvistusta palopäälliköltä?